Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Лист ДФС від 22.12.2017 № 3107/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

опубліковано 23 січня 2018 о 13:31

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо коригування фінансового результату до оподаткування з податку на прибуток у в додатку Р1 рядка 3.2.1 «Сума процентів у сумі, зменшеній щорічно на 5 відсотків, яка збільшила фінансовий результат до оподаткування минулих періодів» до податкової декларації, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Відповідно до п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.

Згідно з п. 140.3 ст. 140 Кодексу проценти, які перевищують суму обмеження, визначеного п. 140.2 цієї статті, які збільшили фінансовий результат до оподаткування, зменшують фінансовий результат до оподаткування майбутніх звітних податкових періодів у сумі, зменшеній щорічно на 5 відсотків від суми процентів, що залишилися не врахованими у зменшення фінансового результату до оподаткування, з урахуванням обмежень, встановлених п. 140.2 цієї статті.

Відповідно до п. 140.2 ст. 140 Кодексу для платника податку, у якого сума боргових зобов'язань, визначених в п. 140.1 цієї статті, що виникли за операціями з пов'язаними особами - нерезидентами, перевищує суму власного капіталу більш ніж в 3,5 рази (для фінансових установ та компаній, що займаються виключно лізинговою діяльністю, більш ніж в 10 разів), фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму перевищення нарахованих у бухгалтерському обліку процентів за кредитами, позиками та іншими борговими зобов'язаннями, що виникли за операціями з пов'язаними особами - нерезидентами, над 50 відсотками суми фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань за даними фінансової звітності звітного податкового періоду, в якому здійснюється нарахування таких процентів.

Сума боргових зобов'язань, що виникли за операціями з пов'язаними особами - нерезидентами, та власного капіталу для цілей цього пункту визначається як середнє арифметичне значень боргових зобов'язань, що виникли за операціями з пов'язаними особами - нерезидентами, та власного капіталу на початок та кінець звітного податкового періоду з урахуванням процентів, зазначених у п. 140.3 цієї статті.

Відповідно до п. 20 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу витрати на сплату процентів, які відповідали вимогам п. 141.1 ст. 141 розділу III Кодексу у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року, але не віднесені до складу витрат виробництва (обігу) згідно з положеннями п. 141.2 ст. 141  розділу III Кодексу у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року, підлягають врахуванню при визначенні фінансового результату до оподаткування майбутніх звітних податкових періодів з 1 січня 2015 року з урахуванням обмеження, передбаченого п. 140.3 ст. 140 розділу III Кодексу.

Для розрахунку обмежень, встановлених п. 140.2 ст. 140 Кодексу,  невраховані відсотки станом на 01.01.2015 відповідно до п. 141.1 ст. 141 Кодексу (у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року) зменшуються на 5 відсотків та додаються до суми відсотків, нарахованих на користь пов’язаних осіб - нерезидентів у 2015 році.

Якщо, наприклад, відсотки, нараховані на користь пов’язаних осіб-нерезидентів у 2015 році, збільшені на суму неврахованих відсотків станом на 01.01.2015 відповідно до п.141.1 ст. 141 Кодексу (у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року) та зменшені на 5 відсотків, не перевищують обмеження, визначені п. 140.2

ст. 140 Кодексу, то сума таких несписаних відсотків станом на 01.01.2015, зменшена на 5 відсотків, враховується у зменшення фінансового результату до оподаткування у декларації з податку на прибуток підприємств за 2015 рік.

Таким чином, при списанні у наступних звітних періодах суми залишку неврахованих відсотків, з урахуванням, встановлених п. 140.2 ст. 140 Кодексу обмежень, такий залишок підлягає щорічному зменшенню у розмірі  5 відсотків.