Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Лист ДФС від 29.05.2017 №389/Н/99-99-14-05-01-14/ІПК

опубліковано 06 червня 2017 о 18:21

Державна фіскальна служба України розглянула лист ... щодо надання податкової консультації та в порядку статті 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) повідомляє.

Відповідно до Вашого листа підприємство здійснює господарську діяльність на відокремленому підрозділі (АЗС) та у своїй діяльності  застосовує  реєстратор розрахункових операцій (далі – РРО).

Чи зобов’язаний суб’єкт господарювання вести касову книгу на відокремленому підрозділі (АЗС) і оформлювати прибуткові та видаткові касові ордери у разі, якщо оприбуткування готівки проводиться через РРО та книгу обліку розрахункових операцій? (Питання 1 та 2).  

На виконання ст. 33 Закону України «Про Національний банк України» постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 637 (зареєстрована в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 за № 40/10320) затверджено Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (далі – Положення № 637).

Пунктом 1.2 Положення № 637 визначено, що відокремлені підрозділи – це філії, представництва, відділення та інші структурні підрозділи, що наділяються частиною майна господарських організацій, здійснюючи щодо цього майна право оперативного використання чи інше речове право, передбачене законодавством України.

Пунктом 2.6 Положення № 637 визначено, що уся готівка, що надходить до кас, має своєчасно (у день одержання готівкових коштів) та в повній сумі оприбутковуватися.

Оприбуткуванням готівки в касах підприємств, які проводять готівкові розрахунки з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги відповідно до вимог глави 4 цього Положення, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів.

У разі проведення готівкових розрахунків із застосуванням РРО оприбуткуванням готівки є здійснення обліку зазначених готівкових коштів у повній сумі їх фактичних надходжень у книзі обліку розрахункових операцій на підставі фіскальних звітних чеків РРО.

Суми готівки, що оприбутковуються, мають відповідати сумам, визначеним у відповідних касових (розрахункових) документах.

Разом з тим, п. 4.2 Положення № 637 визначено, що усі надходження і видачу готівки в національній валюті підприємства відображають у касовій книзі.

Кожне підприємство (юридична особа), що має касу, веде одну касову книгу для обліку операцій з готівкою в національній валюті (без урахування кас відокремлених підрозділів).

Відокремлені підрозділи підприємств, які проводять операції з приймання готівки за продану продукцію (товари, роботи, послуги) з оформленням її прибутковим касовим ордером, а також з видачі готівки на виплати, пов’язані з оплатою праці, виробничі (господарські) потреби, інші операції з оформленням їх видатковими касовими ордерами і відомостями, ведуть касову книгу.

Відокремлені підрозділи підприємств, страхові агенти, брокери, розповсюджувачі лотерей, які здійснюють готівкові розрахунки із застосуванням РРО або розрахункових квитанцій та веденням книг обліку розрахункових операцій, але не проводять операцій з приймання (видачі) готівки за касовими ордерами, а також підприємці касової книги не ведуть.

Враховуючи зазначене, на АЗС, як відокремленому підрозділі, за умови оприбуткування виручки, що проведено через РРО у КОРО, і не ведення господарських операцій, суб’єкт господарювання має право не вести касову книгу. У наведеному прикладі оприбуткування готівки відповідно до п. 2.6 Положення № 637 буде запис у КОРО згідно фіскального звіту та здійснення операцій «службове внесення» та «службова видача».  

Чи є правомірним використання операції «службова видача» на АЗС для відображення інкасації до банку? (Питання 3).

У разі, якщо підприємство протягом дня проводить інкасацію готівкових коштів з господарської одиниці (АЗС), то відповідно до п. 6 розділу ІІІ Порядку реєстрації та застосування РРО, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2016 № 547 (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.07.2016 за № 918/29048) (далі – Порядок № 547), визначено, що  внесення чи видача готівки з місця проведення розрахунків повинні реєструватись через РРО з використанням операцій «службове внесення» та «службова видача», якщо такі внесення чи видача не пов’язані з проведенням розрахункових операцій.

Тобто, якщо протягом дня оператор АЗС готує інкасаторську сумку, він виконує операцію на РРО «службова видача» на суму інкасації. Сума готівки, що зазначена у чеку РРО «службова видача», має відповідати сумі інкасації.

Чи оформлюється прибутковий касовий ордер у кінці робочої зміни АЗС? (Питання 4).

У разі якщо на АЗС ведеться касова книга, то будь-які операції з переміщення готівки (інкасація до банку чи каси підприємства) відображаються у касовій книзі з оформленням прибуткових та видаткових касових ордерів.    

Чи мають бути підписані касиром прибуткові та видаткові касові ордери? (Питання 5).

Пунктом 3.3 Положення № 637 передбачено, що приймання готівки у каси проводиться за прибутковими касовими ордерами, підписаними головним бухгалтером або особою, уповноваженою керівником підприємства.

Про приймання підприємством готівки у касу відокремленого підрозділу за прибутковими касовими ордерами видається засвідчена відбитком печатки цього підприємства квитанція (що є відривною частиною прибуткового касового ордера) за підписами головного бухгалтера або працівника підприємства, який на це уповноважений керівником.

Отже, прибуткові касові ордери мають бути підписанні касиром або особою, уповноваженою керівником на проведення таких операцій.

Як відображаються у КОРО та касовій книзі суми інкасації? (Питання 6).

Якщо підприємство протягом дня проводить інкасацію готівкових коштів з господарської одиниці (АЗС), то відповідно до п. 6 розділу ІІІ Порядку № 547 внесення чи видача готівки з місця проведення розрахунків повинні реєструватись через РРО з використанням операцій «службове внесення» та «службова видача», якщо такі внесення чи видача не пов’язані з проведенням розрахункових операцій.

Порядок використання операцій «службове внесення» та «службова видача» однаковий для випадків, коли на відокремленому підрозділі ведеться або не ведеться касова книга. Прибуткові та видаткові ордери оформлюються у разі ведення касової книги на відокремленому підрозділі.

Відповідно до п. 2 Вимог щодо реалізації фіскальних функцій РРО, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.2002 № 199, Z-звіт – це денний звіт з обнуленням інформації в оперативній пам’яті та занесенням її до фіскальної пам’яті РРО.    

Зміна – це період роботи РРО від реєстрації першої розрахункової операцій після виконання попереднього Z-звіту, до виконання наступного Z-звіту.

Закон України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» передбачає вимогу, що суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або  безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг зобов’язані щоденно друкувати на РРО (за виключенням автоматів з продажу товарів (послуг) фіскальні звітні чеки у разі здійснення розрахункових операцій.

Якщо протягом дня, робочої зміни на господарському об’єкті (АЗС) була проведена інкасація, то оператор АЗС проводить на РРО операцію «службова видача», вилучає готівку з касової скриньки РРО, потім виписує прибутковий касовий ордер (у разі ведення касової книги на відокремленому підрозділі) та видатковий касовий ордер і формує інкасаторську сумку.   

Враховуючи зазначене, у кінці зміни на РРО друкується Z-звіт, до книги обліку розрахункових операцій заноситься інформація про «службову видачу», що була проведена протягом дня.   

Згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.